Udveje Behandling logo
KONTAKT
Tilsynsrapport

Udvejes seneste tilsynsrapport

Kontakt os
Tilsynsrapport

Kvalitet i misbrugsbehandlingen

Vi har interne procedurer for evaluering og samtidigt bliver der ført tilsyn med os af Socialtilsynet.
Her er nogle uddrag af teksten og hele rapporten kan downloades ved at klikke her.

 

Faglighed og gode resultater

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets målgruppe er defineret i forhold til hvilken indsats borgeren er visiteret til. Det er socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder set i forhold til tilbuddets indsats, formål og målgruppe. Det er også
socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats fører til positive resultater for borgerne.

 

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Til grund for bedømmelsen ligger interview med borgere og medarbejdere.
Det fremgår og vægtes, at borgerne giver udtryk for at de i meget høj grad trives i tilbuddet. Det beskrives, at en borger oplever, at tilbuddet
“reddede mit liv”. De tre borgere som deltog i interview gav alle udtryk for, at de føler sig godt behandlet og at de udvikler sig positivt.
Det fremgår og vægtes, at medarbejder oplyser, at misbrugsbehandlingen tilrettelægges ud fra borgernes ønsker og behov og – ikke mindst – ud fra den enkelte borgers aktuelle dagsform.
Det vægtes også, at tilbuddets anderkendende og ressourcefokuserende tilgang understøtter at borgerne oplever at blive hørt, respekteret og
anderkendt.

 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har ny-godkendt tilbuddet Udveje i februar 2021 og har den 22. september 2021 været på driftstilsyn med fokus på alle temaer i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. Ved tilsynet har der været besigtigelse af de fysiske rammer samt interview med tre borgere, tre medarbejdere og ledelsen. Det er socialtilsynets vurdering, at Udveje ApS fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn, og at tilbuddet besidder den fornødne kvalitet for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Tilbuddet er godkendt til misbrugsbehandling for borgere i alderen 15-81 år med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer. Det er borgere, som ud over misbruget kan have lette til moderate udfordringer af både social og psykisk/psykiatrisk karakter. Tilbuddet er godkendt til 20 pladser fordelt på: 6 pladser for børn – og unge i alderen 15 – 18 år i ambulant behandling. Det er unge som bor på døgninstitution eller opholdssted og misbrugsbehandlingen foregår, hvor de unge bor. 6 pladser for voksne borgere i ambulant behandling 1-2 gange ugentlig. 8 pladser til borgere i dagbehandling.

Tilbuddet er beliggende i en ejendom centralt i Holbæk og med nem adgang til offentlig transport. Bygningerne er i forbindelse med opstart blevet renoveret og indrettet til formålet. Tilbuddet er indrettet, så der er lokaler, der giver mulighed for både individuelle samtaler og gruppesamtaler. Tilbuddet har flere fællesarealer, hvor der kan foregå relevante aktiviteter – herunder stort køkken/alrum. Til brug for misbrugsbehandlingen benytter tilbuddet 12-trinsbehandling (Minnesota-behandling), Gorski tilbagefaldsbehandling (CENAPS), Kognitiv terapi, Motiverende samtale (MI), NADA – en recovery og empowerment metode samt psykoedukation. Tilbuddets medarbejdere har erfaring i arbejdet med sårbare borgere og med misbrugsbehandling. Til den borgerrettede indsats er der aktuelt ansat medarbejdere med misbrugsuddannelse samt en sygeplejerske i tre timer om ugen og en læge ligeledes i tre timer om ugen.

spindelvæv socialtilsynet

 

Tilsynsrapport

Kvalitet i misbrugsbehandlingen

Vi har interne procedurer for evaluering og samtidigt bliver der ført tilsyn med os af Socialtilsynet.
Her er nogle uddrag af teksten og hele rapporten kan downloades ved at klikke her.

 

Faglighed og gode resultater

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets målgruppe er defineret i forhold til hvilken indsats borgeren er visiteret til. Det er socialtilsynets
vurdering, at tilbuddet anvender relevante faglige tilgange og metoder set i forhold til tilbuddets indsats, formål og målgruppe. Det er også
socialtilsynets vurdering, at tilbuddets indsats fører til positive resultater for borgerne.

 

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Til grund for bedømmelsen ligger interview med borgere og medarbejdere.
Det fremgår og vægtes, at borgerne giver udtryk for at de i meget høj grad trives i tilbuddet. Det beskrives, at en borger oplever, at tilbuddet
“reddede mit liv”. De tre borgere som deltog i interview gav alle udtryk for, at de føler sig godt behandlet og at de udvikler sig positivt.
Det fremgår og vægtes, at medarbejder oplyser, at misbrugsbehandlingen tilrettelægges ud fra borgernes ønsker og behov og – ikke mindst – ud fra den enkelte borgers aktuelle dagsform.
Det vægtes også, at tilbuddets anderkendende og ressourcefokuserende tilgang understøtter at borgerne oplever at blive hørt, respekteret og
anderkendt.

 

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har ny-godkendt tilbuddet Udveje i februar 2021 og har den 22. september 2021 været på driftstilsyn med fokus på alle temaer i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. Ved tilsynet har der været besigtigelse af de fysiske rammer samt interview med tre borgere, tre medarbejdere og ledelsen. Det er socialtilsynets vurdering, at Udveje ApS fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn, og at tilbuddet besidder den fornødne kvalitet for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Tilbuddet er godkendt til misbrugsbehandling for borgere i alderen 15-81 år med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer. Det er borgere, som ud over misbruget kan have lette til moderate udfordringer af både social og psykisk/psykiatrisk karakter. Tilbuddet er godkendt til 20 pladser fordelt på: 6 pladser for børn – og unge i alderen 15 – 18 år i ambulant behandling. Det er unge som bor på døgninstitution eller opholdssted og misbrugsbehandlingen foregår, hvor de unge bor. 6 pladser for voksne borgere i ambulant behandling 1-2 gange ugentlig. 8 pladser til borgere i dagbehandling.

Tilbuddet er beliggende i en ejendom centralt i Holbæk og med nem adgang til offentlig transport. Bygningerne er i forbindelse med opstart blevet renoveret og indrettet til formålet. Tilbuddet er indrettet, så der er lokaler, der giver mulighed for både individuelle samtaler og gruppesamtaler. Tilbuddet har flere fællesarealer, hvor der kan foregå relevante aktiviteter – herunder stort køkken/alrum. Til brug for misbrugsbehandlingen benytter tilbuddet 12-trinsbehandling (Minnesota-behandling), Gorski tilbagefaldsbehandling (CENAPS), Kognitiv terapi, Motiverende samtale (MI), NADA – en recovery og empowerment metode samt psykoedukation. Tilbuddets medarbejdere har erfaring i arbejdet med sårbare borgere og med misbrugsbehandling. Til den borgerrettede indsats er der aktuelt ansat medarbejdere med misbrugsuddannelse samt en sygeplejerske i tre timer om ugen og en læge ligeledes i tre timer om ugen.

spindelvæv socialtilsynet

 

Kontakt os

Behandlinger

Øvrige ydelser

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram