Udveje Behandling logo
KONTAKT
Pårørende-behandling

Misbrugsbehandling bør inkludere familien

Hos UDVEJE er behandlingen holistisk. Der tages afsæt i individets udgangspunkt og ståsted såvel i primærbehandlingen som i pårørendebehandlingen. 

Som pårørende er du en ressource for succesfuld håndtering og behandling for den, du har kær. Din forståelse som pårørende er en afgørende faktor i denne tilgang.

Få hjælp i dag

Familie og pårørende

Hos UDVEJE ved vi, at pårørende igennem lang tid har haft fokus på den afhængige, og ikke på egen mental sundhed og udviklingspotentiale. 
Derfor vægtes pårørende-behandlingen højt, og vi ønsker at støtte hele familien omkring den afhængige. 

I nogle tilfælde er det en kæreste/ægtefælle med evt. fælles eller sammenbragte børn. For andre er det ens forældre, søskende eller andet tæt netværk - venner, onkel eller en bedsteforælder. I andre tilfælde er det de professionelle relationer, der skaber netværket omkring den afhængige. 

UDVEJE har derfor forskellige muligheder til pårørende, som tilpasses den enkeltes behov og livssituation og som i nogen tilfælde kræver tilslutning fra andre pårørende før det kan afholdes. Nedenfor kan ses nogle af de muligheder. 

Mulige tilbud

Gruppesamtaler
At tale med andre, der sidder i lignende situationer, kan være meget givende og skabe nye perspektiver. To gange om måneden tilbydes der gruppesamtaler med en familiebehandler. 

Individuelle samtale(r)

Som pårørende til en afhængig er fokus sjældent rettet mod en selv, og det har naturligvis store omkostninger for den pårørendes mentale sundhed.

At tale med en terapeut kan være første skridt. Som pårørende kan du få sat ord på de tanker og følelser, som opstår i relationen til en afhængig – følelser og tanker relateret til tiden før den afhængige kom i behandling, under selve behandlingen og alt det, der kommer efter.

Weekend forløb
For pårørende sammen med andre pårørende.

I mødet med andre i samme situation, finder vi både genkendelige mønstre og nye måder at være på. Ved at tale højt om det, vi ellers aldrig taler med andre om, indtræder forståelsen og dermed muligheden for ny læring.
Indsigt skaber udsyn, og det er helt afgørende, at hele familien kan håndtere en ny tilværelse fri for afhængighedens lænker.

Indhold

 • Viden om afhængighed
 • Viden om pårørende generelt
 • Viden om pårørende-afhængighed
 • Viden om nervesystemets reguleringer
 • Selvregulerings- og afgrænsningsøvelser
 • Erfaringsudvekslinger

Når man som pårørende har taget hul på det håndteringsarbejde, der er i at skabe nye livsduelige strategier i relation til sig selv og den afhængige, er det givtigt, at hele familien får, om ikke den samme forståelse, så i hvert fald et sprog at tale og arbejde ud fra.

Derfor tilbyder Udveje også forløb for børn, der kan afhjælpe til en øget forståelse og accept af eget (følelses)liv og omstændigheder.

Weekend forløb for børn 8/9 -15/16 årige

Som barn ved vi på UDVEJE, at man kan få meget ud af at tale om det, der foregår derhjemme og ikke mindst at finde ud af, at man ikke er den eneste, der oplever svære ting.

I en turbulent opvækst er der sjældent fokus på at lære helt basale færdigheder til bl.a. at håndtere følelser og for mange dysfunktionelle familie er det heller ikke egenskaber de voksne besidder, fordi afhængigheden overskygger alt andet. Følelser bliver dermed farlige, både de positive og de negative, og i familier med misbrug bruges alle følelser som undskyldning for uhensigtsmæssig adfærd og handling. Børn har stor gavn af at arbejde med evner til at forstå og acceptere alle følelser og få oparbejdet egenskaber til at håndtere og regulere dem konstruktivt.

Det kan være hele forudsætningen for, at oplevelser i ens opvækst ikke præger en resten af livet, også selvom afhængigheden hos forældrene ændre karakter.

Fokus på

 • Familie-mønstre
 • Roller i familien
 • Håndtering af følelser; alle følelser er ok!
 • Selvregulerings- og afgræsnings-øvelser i hverdagen

 

Weekend forløb for familie med andre familier efter endt behandling

Dette skal ses som en del af efterbehandlingen for at integrere den behandling alle i familien har modtaget. Der skal fokuseres på de sundere familiemønster, hvor egne følelser er tilladte og forståelsen af at kunne være adskilt i kontakten skal integreres i familiedynamikken.

Når man som familie skal til at genopfinde sig selv, kan det at mødes med andre, der står i det samme have stor betydning. Det er ikke altid, at ens venner og bekendte fra livet med afhængighed ønsker at tage del i forandringen, så nye relationer, hvor den nye livsstil er i centrum, kan have indflydelse på, at man ikke bliver isoleret i processen med at finde sig tilpas i et liv uden afhængighed.

Metodisk dokumentationsindsamling

Det er altid vanskeligt at måle på mental sundhed, fordi den ikke kan sættes på formel og samtidig veksle fra person til person.

Den oplevelsesorienterede tilgang efterlader dog en mulighed for afklaring for den enkelte, idet forudsætningen er at man vurderer ud fra en her- og- nu situation, som dermed kan skabe et sammenligningsgrundlag, alle kan blive klogere af. Dermed kan et evalueringsskema før og efter et forløb give et billede af egen sundhed ift. at ændre fokus fra den afhængige til sig selv.

Forventelige resultater

Når man som pårørende får et sprog, der tager udgangspunkt i sig selv og sit eget følelsesliv genvindes selvrespekt, værdighed og mentaliseringsevne. Udover, at det for alle er et godt udgangspunkt for et afbalanceret liv, så afhjælper det en øget ansvarlighed, værdighed og selvrespekt hos dem, man er tæt på. Dette er ofte i stykker i familier, hvor afhængighed er dominerende, men kan genopbygges og etableres med en fælles indsats og forståelse.

Få hjælp og vejledning

Familie og pårørende

Hos UDVEJE ved vi, at pårørende igennem lang tid har haft fokus på den afhængige, og ikke på egen mental sundhed og udviklingspotentiale. 
Derfor vægtes pårørende-behandlingen højt, og vi ønsker at støtte hele familien omkring den afhængige. 

I nogle tilfælde er det en kæreste/ægtefælle med evt. fælles eller sammenbragte børn. For andre er det ens forældre, søskende eller andet tæt netværk - venner, onkel eller en bedsteforælder. I andre tilfælde er det de professionelle relationer, der skaber netværket omkring den afhængige. 

UDVEJE har derfor forskellige muligheder til pårørende, som tilpasses den enkeltes behov og livssituation og som i nogen tilfælde kræver tilslutning fra andre pårørende før det kan afholdes. Nedenfor kan ses nogle af de muligheder. 

Mulige tilbud

Gruppesamtaler
At tale med andre, der sidder i lignende situationer, kan være meget givende og skabe nye perspektiver. To gange om måneden tilbydes der gruppesamtaler med en familiebehandler. 

Individuelle samtale(r)

Som pårørende til en afhængig er fokus sjældent rettet mod en selv, og det har naturligvis store omkostninger for den pårørendes mentale sundhed.

At tale med en terapeut kan være første skridt. Som pårørende kan du få sat ord på de tanker og følelser, som opstår i relationen til en afhængig – følelser og tanker relateret til tiden før den afhængige kom i behandling, under selve behandlingen og alt det, der kommer efter.

Weekend forløb
For pårørende sammen med andre pårørende.

I mødet med andre i samme situation, finder vi både genkendelige mønstre og nye måder at være på. Ved at tale højt om det, vi ellers aldrig taler med andre om, indtræder forståelsen og dermed muligheden for ny læring.
Indsigt skaber udsyn, og det er helt afgørende, at hele familien kan håndtere en ny tilværelse fri for afhængighedens lænker.

Indhold

 • Viden om afhængighed
 • Viden om pårørende generelt
 • Viden om pårørende-afhængighed
 • Viden om nervesystemets reguleringer
 • Selvregulerings- og afgrænsningsøvelser
 • Erfaringsudvekslinger

Når man som pårørende har taget hul på det håndteringsarbejde, der er i at skabe nye livsduelige strategier i relation til sig selv og den afhængige, er det givtigt, at hele familien får, om ikke den samme forståelse, så i hvert fald et sprog at tale og arbejde ud fra.

Derfor tilbyder Udveje også forløb for børn, der kan afhjælpe til en øget forståelse og accept af eget (følelses)liv og omstændigheder.

Weekend forløb for børn 8/9 -15/16 årige

Som barn ved vi på UDVEJE, at man kan få meget ud af at tale om det, der foregår derhjemme og ikke mindst at finde ud af, at man ikke er den eneste, der oplever svære ting.

I en turbulent opvækst er der sjældent fokus på at lære helt basale færdigheder til bl.a. at håndtere følelser og for mange dysfunktionelle familie er det heller ikke egenskaber de voksne besidder, fordi afhængigheden overskygger alt andet. Følelser bliver dermed farlige, både de positive og de negative, og i familier med misbrug bruges alle følelser som undskyldning for uhensigtsmæssig adfærd og handling. Børn har stor gavn af at arbejde med evner til at forstå og acceptere alle følelser og få oparbejdet egenskaber til at håndtere og regulere dem konstruktivt.

Det kan være hele forudsætningen for, at oplevelser i ens opvækst ikke præger en resten af livet, også selvom afhængigheden hos forældrene ændre karakter.

Fokus på

 • Familie-mønstre
 • Roller i familien
 • Håndtering af følelser; alle følelser er ok!
 • Selvregulerings- og afgræsnings-øvelser i hverdagen

 

Weekend forløb for familie med andre familier efter endt behandling

Dette skal ses som en del af efterbehandlingen for at integrere den behandling alle i familien har modtaget. Der skal fokuseres på de sundere familiemønster, hvor egne følelser er tilladte og forståelsen af at kunne være adskilt i kontakten skal integreres i familiedynamikken.

Når man som familie skal til at genopfinde sig selv, kan det at mødes med andre, der står i det samme have stor betydning. Det er ikke altid, at ens venner og bekendte fra livet med afhængighed ønsker at tage del i forandringen, så nye relationer, hvor den nye livsstil er i centrum, kan have indflydelse på, at man ikke bliver isoleret i processen med at finde sig tilpas i et liv uden afhængighed.

Metodisk dokumentationsindsamling

Det er altid vanskeligt at måle på mental sundhed, fordi den ikke kan sættes på formel og samtidig veksle fra person til person.

Den oplevelsesorienterede tilgang efterlader dog en mulighed for afklaring for den enkelte, idet forudsætningen er at man vurderer ud fra en her- og- nu situation, som dermed kan skabe et sammenligningsgrundlag, alle kan blive klogere af. Dermed kan et evalueringsskema før og efter et forløb give et billede af egen sundhed ift. at ændre fokus fra den afhængige til sig selv.

Forventelige resultater

Når man som pårørende får et sprog, der tager udgangspunkt i sig selv og sit eget følelsesliv genvindes selvrespekt, værdighed og mentaliseringsevne. Udover, at det for alle er et godt udgangspunkt for et afbalanceret liv, så afhjælper det en øget ansvarlighed, værdighed og selvrespekt hos dem, man er tæt på. Dette er ofte i stykker i familier, hvor afhængighed er dominerende, men kan genopbygges og etableres med en fælles indsats og forståelse.

Få hjælp og vejledning

Kontakt os

Behandlinger

Øvrige ydelser

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram