Udveje Behandling logo
KONTAKT
Lidt om misbrug

Lad os hjælpe dig ud af dit stofmisbrug

Der går som regel et stykke tid før det viser sig, at stoffer giver problemer. I begyndelsen er indtagelse af stoffer som regel forbundet med fester og en pause fra hverdagen. 

Få hjælp i dag

Når stoffer bruges som krydderi på tilværelsen

Stoffer kan øge følelsen af glæde og bevirker, at du bliver mere udadvendt i sociale situationer. Måske bliver du mere energisk og præsterer bedre til eksamen, på jobbet eller på dansegulvet?

Nogen bruger narkotiske stoffer som hjælp til at slappe af, eller til at undgå bekymringer? Stofferne kan, mens du er påvirket, hjælpe dig med at glemme dine problemer, eller dulme følelser som angst, vrede eller tristhed.

 

Hvorfor bliver man stofmisbruger?

UDVEJE’s misbrugsbehandling handler ikke om stoffer, men mere om de bagvedliggende årsager til stofmisbruget – og om strategier til at leve et liv uden stoffer.

De fleste kan stoppe misbruget. UDVEJE lærer dig hvordan du undgår at begynde igen.

I UDVEJE er der fokus på at lære dig at leve uden stofferne. Du vil lære strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

For mange mennesker afløses det lejlighedsvise stofmisbrug med tiden af et eskalerende misbrug af medicin eller stoffer. Gradvist bliver pauserne mellem stofindtag kortere og kortere. Måske tager du stoffer hver dag – eller med kun få timers eller minutters mellemrum? Jo mere, du udsætter din krop for stoffer, jo større er sandsynligheden for at udvikle en fysisk afhængighed.

 

Når stofmisbruget eskalerer 

Mængden af stoffer du indtager, bliver større med tiden, fordi du udvikler tolerans og derfor skal have mere og mere for at opnå en effekt.
Du begynder måske at tage andre stoffer end det du startede med. Det kan være, at dit første stof ikke længere giver dig den ønskede virkning.

Derfor supplerer du med andre stoffer for igen, at den gode oplevelse. Det kan også være, du tager andre stoffer for at dæmpe negative konsekvenser af dit foretrukne stof. Måske ryger du hash for at falde ned efter at have taget kokain?

Med tiden bliver stofmisbruget til et problem og ikke en løsning.

Kom ud af dit stofmisbrug

Måske har du ikke udviklet en decideret afhængighed, men har et stort eller problematisk forbrug, hvilket er når dit misbrug skaber problemer i dit liv. Vi kan være din udvej, så du får glæden ved livet tilbage.

 

Pårørende til stofmisbruger

Som pårørende er det frustrerende at se sine nære leve i et misbrug, som han eller hun ikke selv vil erkende. Som pårørende sidder du måske med en følelse af magtesløshed og skyldfølelse. Vi hjælper dig og dine pårørende fri af stoffer og medfølgende negative dynamikker.

Få hjælp som pårørende

Konsekvenser af stofmisbrug

Meget af livet kommer med tiden til at handle om stoffer. Du bruger måske flere penge eller der opstår konflikter med familie, venner og andre mennesker du omgås. Konflikterne handler måske om misbrug eller den adfærd, som knytter sig til dette.

Udover udgifterne til stoffet, kan der opstå andre problemer relateret til økonomi; gæld, videresalg af rusmidler samt berigelseskriminalitet kan være måder at forsøge at løse de økonomiske problemer på, men de fører ofte flere problematikker med sig.

Måske får du ikke længere betalt din husleje, eller er du i konflikt med dine nærmeste? I yderste konsekvens er der risiko for, at du bliver hjemløs på grund af dit stofmisbrug.

Kropslige konsekvenser af dit stofmisbrug 

Stofmisbrug indebærer risiko for forskellige helbredsproblemer som hukommelses- og psykiske problemer. I værste fald kan konsekvensen af misbrug være dødsfald. Det kan være stofmisbruget har ført til, at du ikke spiser regelmæssigt, eller du spiser for meget? Det kan også være, at der med stofmisbruget følger en ændret seksualitet eller seksuel adfærd, der involverer tilfældige seksuelle relationer eller måske prostitution.

Uhensigtsmæssig og overdreven adfærd 

Den risikovillige og impulsstyrede adfærd, der ofte hænger sammen med stofmisbrug, kan beskrives som en form for overdreven, uhensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være tilfældig sex under påvirkning af stoffer, eller det kan være berigelseskriminalitet. Denne adfærd kan udløse en reaktion i hjernen, som i sig selv også er vanedannende.

Manglende dømmekraft 

Stofmisbrug kan give en følelse af storhedsvanvid og manglende dømmekraft. Dette gør det svært for misbrugeren at indse de skadevirkninger og konsekvenser, som misbruget medfører. Det kan derfor være svært for misbrugeren at se hvornår behandling er nødvendig.

Alvorlige lidelser og dødsfald 

Jo oftere du tager stoffer, jo større risiko er der for, at du bliver ramt af livstruende fysiske tilstande som hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser, blodprop i hjertet og delirium.

Depression og psykose 

Stofmisbrug kan udløse depression og paranoid psykose med hallucinationer. Dette er kritisk alvorlige tilstande, som kan være forbundet med risiko for selvmord og det kan blive nødvendigt med psykiatrisk behandling eller indlæggelse.

Når stofmisbruget tager til bliver det svært at overholde aftaler eller påtage sig forpligtelser. Det kan være, at du har problemer med at passe din uddannelse, dit job eller dine børn?

For nogle mennesker udvikler stofmisbruget sig til en afhængighed, der medfører, at der skal skaffes penge til stoffet. Det kan indebære kriminalitet, prostitution og hasardspil, som udover muligheden for ”hurtige penge” kan medføre yderligere problemer.

Misbrug er et symptom på underliggende problemer 

Hos UDVEJE ser vi stofmisbruget som et symptom på underliggende problemer. Når de underliggende, følelsesmæssige problemer bliver løst, kan du ved at reflektere begynde at fravælge misbruget. Du kan på sigt opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Der er ofte flere faktorer, der ligger til grund for udviklingen af et misbrug; bl.a. biologiske, psykologiske og sociale faktorer som f.eks. alder, opvækst og hvilket stof du misbruger.

UDVEJES tilgang til misbrugsbehandling

I alle UDVEJE’s behandlingstilbud tager vi udgangspunkt i, hvad dit primære stofmisbrug består af. Vi har samtidig fokus på, at misbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en anden uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på eventuelle psykiatriske problematikker.

Det kan være, at du lider af en psykisk sygdom, der sammen med stofmisbruget har udviklet sig til det man kalder en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 75 procent af mennesker, der misbruger stoffer, har psykiske lidelser. En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst dit misbrugsproblem, fordi den psykiatriske diagnose f.eks. kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser.

Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer behandling af misbrug og psykiatrisk behandling.

UDVEJES misbrugsbehandling er tilrettelagt i samråd med vores egen psykiatriske sygeplejerske/dobbeltdiagnosekonsulent og vores centerlæge, der begge har stor viden om alle former for misbrug, og yder medicinsk misbrugsbehandling.

Når stoffer bruges som krydderi på tilværelsen

Stoffer kan øge følelsen af glæde og bevirker, at du bliver mere udadvendt i sociale situationer. Måske bliver du mere energisk og præsterer bedre til eksamen, på jobbet eller på dansegulvet?

Nogen bruger narkotiske stoffer som hjælp til at slappe af, eller til at undgå bekymringer? Stofferne kan, mens du er påvirket, hjælpe dig med at glemme dine problemer, eller dulme følelser som angst, vrede eller tristhed.

 

Hvorfor bliver man stofmisbruger?

UDVEJE’s misbrugsbehandling handler ikke om stoffer, men mere om de bagvedliggende årsager til stofmisbruget – og om strategier til at leve et liv uden stoffer.

De fleste kan stoppe misbruget. UDVEJE lærer dig hvordan du undgår at begynde igen.

I UDVEJE er der fokus på at lære dig at leve uden stofferne. Du vil lære strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

For mange mennesker afløses det lejlighedsvise stofmisbrug med tiden af et eskalerende misbrug af medicin eller stoffer. Gradvist bliver pauserne mellem stofindtag kortere og kortere. Måske tager du stoffer hver dag – eller med kun få timers eller minutters mellemrum? Jo mere, du udsætter din krop for stoffer, jo større er sandsynligheden for at udvikle en fysisk afhængighed.

 

Når stofmisbruget eskalerer 

Mængden af stoffer du indtager, bliver større med tiden, fordi du udvikler tolerans og derfor skal have mere og mere for at opnå en effekt.
Du begynder måske at tage andre stoffer end det du startede med. Det kan være, at dit første stof ikke længere giver dig den ønskede virkning.

Derfor supplerer du med andre stoffer for igen, at den gode oplevelse. Det kan også være, du tager andre stoffer for at dæmpe negative konsekvenser af dit foretrukne stof. Måske ryger du hash for at falde ned efter at have taget kokain?

Med tiden bliver stofmisbruget til et problem og ikke en løsning.

Kom ud af dit stofmisbrug

Måske har du ikke udviklet en decideret afhængighed, men har et stort eller problematisk forbrug, hvilket er når dit misbrug skaber problemer i dit liv. Vi kan være din udvej, så du får glæden ved livet tilbage.

 

Pårørende til stofmisbruger

Som pårørende er det frustrerende at se sine nære leve i et misbrug, som han eller hun ikke selv vil erkende. Som pårørende sidder du måske med en følelse af magtesløshed og skyldfølelse. Vi hjælper dig og dine pårørende fri af stoffer og medfølgende negative dynamikker.

Få hjælp som pårørende

Konsekvenser af stofmisbrug

Meget af livet kommer med tiden til at handle om stoffer. Du bruger måske flere penge eller der opstår konflikter med familie, venner og andre mennesker du omgås. Konflikterne handler måske om misbrug eller den adfærd, som knytter sig til dette.

Udover udgifterne til stoffet, kan der opstå andre problemer relateret til økonomi; gæld, videresalg af rusmidler samt berigelseskriminalitet kan være måder at forsøge at løse de økonomiske problemer på, men de fører ofte flere problematikker med sig.

Måske får du ikke længere betalt din husleje, eller er du i konflikt med dine nærmeste? I yderste konsekvens er der risiko for, at du bliver hjemløs på grund af dit stofmisbrug.

Kropslige konsekvenser af dit stofmisbrug 

Stofmisbrug indebærer risiko for forskellige helbredsproblemer som hukommelses- og psykiske problemer. I værste fald kan konsekvensen af misbrug være dødsfald. Det kan være stofmisbruget har ført til, at du ikke spiser regelmæssigt, eller du spiser for meget? Det kan også være, at der med stofmisbruget følger en ændret seksualitet eller seksuel adfærd, der involverer tilfældige seksuelle relationer eller måske prostitution.

Uhensigtsmæssig og overdreven adfærd 

Den risikovillige og impulsstyrede adfærd, der ofte hænger sammen med stofmisbrug, kan beskrives som en form for overdreven, uhensigtsmæssig adfærd. Det kan f.eks. være tilfældig sex under påvirkning af stoffer, eller det kan være berigelseskriminalitet. Denne adfærd kan udløse en reaktion i hjernen, som i sig selv også er vanedannende.

Manglende dømmekraft 

Stofmisbrug kan give en følelse af storhedsvanvid og manglende dømmekraft. Dette gør det svært for misbrugeren at indse de skadevirkninger og konsekvenser, som misbruget medfører. Det kan derfor være svært for misbrugeren at se hvornår behandling er nødvendig.

Alvorlige lidelser og dødsfald 

Jo oftere du tager stoffer, jo større risiko er der for, at du bliver ramt af livstruende fysiske tilstande som hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser, blodprop i hjertet og delirium.

Depression og psykose 

Stofmisbrug kan udløse depression og paranoid psykose med hallucinationer. Dette er kritisk alvorlige tilstande, som kan være forbundet med risiko for selvmord og det kan blive nødvendigt med psykiatrisk behandling eller indlæggelse.

Når stofmisbruget tager til bliver det svært at overholde aftaler eller påtage sig forpligtelser. Det kan være, at du har problemer med at passe din uddannelse, dit job eller dine børn?

For nogle mennesker udvikler stofmisbruget sig til en afhængighed, der medfører, at der skal skaffes penge til stoffet. Det kan indebære kriminalitet, prostitution og hasardspil, som udover muligheden for ”hurtige penge” kan medføre yderligere problemer.

Misbrug er et symptom på underliggende problemer 

Hos UDVEJE ser vi stofmisbruget som et symptom på underliggende problemer. Når de underliggende, følelsesmæssige problemer bliver løst, kan du ved at reflektere begynde at fravælge misbruget. Du kan på sigt opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Der er ofte flere faktorer, der ligger til grund for udviklingen af et misbrug; bl.a. biologiske, psykologiske og sociale faktorer som f.eks. alder, opvækst og hvilket stof du misbruger.

UDVEJES tilgang til misbrugsbehandling

I alle UDVEJE’s behandlingstilbud tager vi udgangspunkt i, hvad dit primære stofmisbrug består af. Vi har samtidig fokus på, at misbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en anden uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på eventuelle psykiatriske problematikker.

Det kan være, at du lider af en psykisk sygdom, der sammen med stofmisbruget har udviklet sig til det man kalder en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 75 procent af mennesker, der misbruger stoffer, har psykiske lidelser. En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst dit misbrugsproblem, fordi den psykiatriske diagnose f.eks. kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser.

Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer behandling af misbrug og psykiatrisk behandling.

UDVEJES misbrugsbehandling er tilrettelagt i samråd med vores egen psykiatriske sygeplejerske/dobbeltdiagnosekonsulent og vores centerlæge, der begge har stor viden om alle former for misbrug, og yder medicinsk misbrugsbehandling.

Mere end 20 års erfaring

UDVEJES personale har mere end 20 års succesfuld erfaring med misbrugsbehandling, endda på egen krop.

Vi hjælper med at give slip på afhængigheden og skaber mulighed for et liv med indhold og overskud i hverdagen.

Kontakt os

Kontakt os

Behandlinger

Øvrige ydelser

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram