Behandlingscenter Udveje tilbyder en helhedsorienteret indsats. Udveje hjælper med ambulant alkoholbehandling og misbrugsbehandling, afgiftning, afrusning og/eller stabilisering.

Er du i arbejde, kan du indgå i vores aftenbehandling, så du kan passe dit arbejde imens.

Sidder du fast i et misbrug og er du arbejdsledig – og vil du gerne lave om på begge dele – er MULTIPAKKEN målrettet til dig. Du kan se mere om det vi tilbyder under YDELSER.

 

Behandlingscenter Udveje er godkendt af socialtilsynet til misbrugsbehandling af borgere i aldersgruppen 15 til 81 år.

Det er muligt for kommunale sagsbehandlere at visitere via den offentlige tilbudsportal.

Længere nede på siden kan du finde en kort præsentation af medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer hos Udveje.

Ønsker du at blive en del af teamet i Udveje og har du noget relevant at bidrage med, så se gerne under Ledige stillinger.

Medarbejdere

John Kastrup

John Kastrup

Addiction Counselor

Centerleder
Misbrugsbehandler
jk@udveje.dk

Kenn Vagn Thomsen

Kenn Vagn Thomsen

Cand. Mag.

Bestyrelsesformand
Rådgiver socialområdet
kvt@udveje.dk

Christel Christensen

Christel Christensen

Psykiatrisk sygeplejerske

Dobbeltdiagnose- og
Misbrugsbehandler
chc@udveje.dk

René Christiansen

René Christiansen

Addiction Counselor

Dialektisk adfærdsterapeut
og Misbrugsbehandler
rc@udveje.dk

Dorte Skipper

Dorte Skipper

Cand. Mag. Comm. Psyk.

Familiebehandler og
Udviklingskonsulent
ds@udveje.dk

 Dorthe Stahlhut

Dorthe Stahlhut

Misbrugsbehandler

Støtte/kontaktperson og
Misbrugsbehandler
dsh@udveje.dk

Christian Nørholm

Christian Nørholm

Læge

Virksomhedsansvarlig læge
cn@udveje.dk

Anna Marie Aggerholm

Anna Marie Aggerholm

Ekstern Supervision

Alcologic Consult
kontakt@udveje.dk

Morten Olsen

Morten Olsen

Teknik- og IT ansvarlig

Bestyrelsen

 

Kenn Vagn Thomsen

Kenn Vagn Thomsen

Bestyrelsesformand

Arbejdsområde i bestyrelsen;
Organisation & ledelse, Tilsyn, OPP, samt relationer til det offentlige
kvt@udveje.dk

Klik her for at lære mere

Jeg har mere end 30 års erfaring med topledelse I den kommunale verden.

Jeg var i 6 år Kommunaldirektør (CEO) i Svinninge Kommune, og var i 10 år koncerndirektør i Holbæk Kommune, med direktionsansvaret for alle de store velfærdsområder.

Jeg har stået i spidsen for flere store fusioner, forandrings-processer og effektiviseringer – bl.a. kommunens overtagelse af tidligere amtsopgaver og etableringen af socialtilsynet.

Jeg har siden 2017 været selvstændig som rådgiver for offentlige og private virksomheder.

Hjælper opholdssteder, private virksomheder, institutioner og privatpersoner med alle relationer i forhold til det offentlige system. Holder kurser for foreninger/forældre til børn med særlige behov, sjældne diagnoser etc. om hvordan man får den korrekte hjælp. Hjælper med fondssøgninger m.v.

Som bestyrelsesmedlem I Udveje vil jeg supplere den viden og erfaring, der allerede findes og bidrage med mine kompetencer til at der træffes de bedst mulige beslutninger.

Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, og har været formand for flere bestyrelser. Har taget bestyrelsesuddannelse og relevante kurser. Alt sammen kompetencer jeg med glæde stiller til rådighed for Udveje

Claus Christiansen

Claus Christiansen

Bestyrelsesnæstformand

Arbejdsområde i bestyrelsen;
Økonomi og Misbrugsbehandling…………………………………………………….
cc@udveje.dk

Klik her for at lære mere

For over 8 år siden, blev jeg interveneret af centerleder John Kastrup og har været dejlig ædru lige siden.

Min forretningsmæssige ballast:

• Jeg kan dokumentere succes med, som ekstern rådgiver, at skabe målbar værdi for mine forretningsforbindelser.

• Jeg evner at etablere og ikke mindst vedligeholde solide kunderelationer og netværk. • Jeg har opbygget en bred viden og et godt netværk i mange forskellige brancher og har en særligt dybtgående indsigt i den finansielle sektor.

• Jeg har som “lokomotiv” stor erfaring med, at omsætte strategier til praktisk handling.

• Jeg har god erfaring med bestyrelsesarbejde og afledte opgave fra disse.

• Pt. aktiv i 6 bestyrelser. Tidligere 5 år i bestyrelsen for Vivamus A/S, heraf 2 år som formand

• Jeg har på godt og ondt, på egen krop oplevet hvad der kræves af en leder/virksomhedsejer og konsekvenserne ved ikke at lytte til kroppens signaler.

Personlige ressourcer: (udtalt af Per Klingenberg, erhvervspsykolog) “Claus er en ildsjæl med et højt energiniveau. Han er tillidsskabende og i stand til at opbygge langvarige relationer til kunder og forretningspartnere. Endelig holder han altid målet for øje og holder – trods eventuel modgang – fast, til det er nået”

Rolf Nolsøe Bau

Rolf Nolsøe Bau

Bestyrelsesmedlem

Arbejdsområde i bestyrelsen;
Salg & Markedsføring, samt Fysik og Fritid ………………………………………
rb@udveje.dk

Klik her for at lære mere

Mine kompetencer:

– Jeg har en god evne til at initiere og fastholde netværk indenfor relevante brancher

– Jeg har med succes arbejdet med salg i +15 år og skabt en trofast kundekreds i hele Europa

– Mine erhvervsmæssige styrker er primært indenfor det humanfysiologiske og fødevareproduktion, salg og markedsføring.

– Jeg har 5 års erfaring med bestyrelsesarbejde i RAWBITE og tidligere en +10 års bestyrelsesarbejde i breddeidrætsregi

Jeg har i DGI/DIF regi arbejdet i en projektgruppe med blandt andre Centerleder John Kastrup, der havde til formål at sætte fokus på antidoping. Vi udviklede et koncept der med både forebyggende og intervenerende tiltag skulle hjælpe og inkludere fitnessbrugere til at undgå doping eller finde en vej ud af et misbrug. Vores fokus var at i stedet for at ekskludere en person der blev testet positiv i en dopingtest fra motionscenteret skulle personen og motionscenteret tilbydes hjælp. Dette blev til et undervisnings- og træningskoncept der blev kaldt for ”Tung træning med lette vægte” som jeg stod for at udbrede i DK.

Jeg er glad for at indgå i teamet omkring Behandlingscenter UDVEJE

Ruben Lundtoft

Ruben Lundtoft

Bestyrelsesmedlem

Arbejdsområde i bestyrelsen;
Det socialfaglige, det frivillige arbejde og Fysik ………………………………..
rl@udveje.dk

Klik her for at lære mere

Mine primære kompetencer for at indgå i bestyrelsen er følgende;

Jeg har kendt Centerleder John Kastrup igennem 10 år. De første år som instruktør i vores lokale foreningsbaserede fitnesscenter, hvor jeg var formand. Siden i et samarbejde omkring udvikling af behandling og håndtering af dopingmisbrug hos fitnessudøvere. Samarbejdet har udviklet sig til et varmt personligt venskab, hvor vi mødes på regelmæssig basis, og giver hinanden sparring på de aktuelle problemstillinger, som hver især møder.

 

Min ballast er følgende

– Jeg har erfaring med udvikling af projekter og nye tilbud

– Jeg har oprindeligt en uddannelse – og interesse i socialområdet.

– Efterfølgende har jeg – på ledelsesniveau – haft ansvar for det amtskommunale misbrugsbehandlingstilbud.

– Mine seneste beskæftigelsesforhold i fitnessområdet gør det muligt for mig at kombinere min tilgang til mennesker ud fra et holistisk synspunkt og som bestående af ”ånd, sjæl og legeme”.

Ole Vedel Rasmussen

Ole Vedel Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Arbejdsområde i bestyrelsen;
Lægefagligt og Misbrugsbehandling ………………………………………………..
ovr@udveje.dk

Klik her for at lære mere

Jeg hedder Ole Vedel Rasmussen og er læge, ædru alkoholiker med 12 ½ års ædruelighed.

Den 3. November 2007 hjalp min søster mig i behandling. Jeg var heldig at få centrets leder – John Kastrup – som behandler og jeg har været ædru lige siden.

Jeg er speciallæge i urologi. Siden 1994 arbejdet med menneskerettigheder, specielt i arbejdet mod tortur, hvor jeg har skrevet en doktordisputats om emnet. Har arbejdet i FN, Europarådet og IRCT.

Siden min behandling har jeg oprettet mit eget førstehjælps firma og undervist som kajak og dykker instruktør. Jeg har vedligeholdt det lægefaglige gennem vikariater i psykiatrien og ved praktikker på misbrugsbehandlingscentre.