Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af dit misbrug. Ring 50 55 90 11 og få hjælp i dag


Misbrugsbehandling som dagbehandling

 

Dagbehandling: Sådan forløber misbrugsbehandlingen

Hos UDVEJE tilbyder vi misbrugsbehandling som dagbehandling. Dagbehandlingen for misbrug består af intensiv behandling op til flere måneder, hvor du deltage mandag til fredag kl. 9.00-15.00 i et forløb, der blandt andet består af følgende aktiviteter:

  • Problemløsende gruppeterapi
  • Individuelle opgaver
  • Tilbagefaldsforebyggende rådgivning
  • Afspænding og mindfulness
  • Workshops om emner relateret til stofmisbrug og afhængighed*

*fx følelseshåndtering, kommunikation, netværk m.m.

Herudover planlægges individuelle samtaler med UDVEJE´s behandlerteam, der bl.a. består af psykiatrisk sygeplejerske, læge, socialrådgiver og kognitive behandlere. Vi arbejder, under hele dit behandlingsforløb, tæt sammen med din kommunes rådgivningscenter, jobcenter og andre involverede for at sikre, at du nærmer dig arbejdsmarkedet og/eller uddannelse, inden du bliver udskrevet fra UDVEJE.

  • Du kan begynde i dagbehandlingen på din første stoffri dag, eller hvis du er i stabil substitionsbehandling uden sidemisbrug.