Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af dit misbrug. Ring 50 55 90 11 og få hjælp i dag


Lidt om misbrug

 

Lad os hjælpe dig ud af dit stofmisbrug

Hos de fleste personer, der tager stoffer, går der et stykke tid før de oplever, at stofferne bliver et problem.

I begyndelsen er indtagelse af stoffer en lejlighedsvis undtagelse, der er forbundet med fester eller en pause fra hverdagen.

 

Stofmisbrug: Når stoffer bruges som krydderi på tilværelsen

Bruger du stoffer som et krydderi på hverdagen, fordi den er kedelig? Stoffer kan øge følelsen af glæde og gøre, at du bliver mere udadvendt i sociale situationer. Eller måske bliver du mere energisk og præsterer bedre til eksamen, jobbet eller på dansegulvet når du tager stoffer?

Det kan også være at du bruger narkotiske stoffer som en hjælp til at slappe af eller for ikke at bekymre dig så meget? Stofferne kan, mens du er påvirket, måske hjælpe dig med at glemme dine problemer eller kan dulme følelser som angst, vrede eller sorg, der kan være svære at håndtere.

De fleste mennesker har det, som kaldes et rekreativt forbrug af stoffer. Det omtales ofte som et misbrug af stoffer, fordi stoffer (medmindre de er udskrevet som receptmedicin til dig af din læge) er ulovlige i Danmark. Derfor kategoriseres alle former for indtag af stoffer som et stofmisbrug.

 

Hvorfor bliver man stofmisbruger?

Hos UDVEJE antager vi, at det giver god mening at tage stoffer, for dig som er på vej ud i et misbrug, eller har et aktuelt stofmisbrug.

Stofferne giver nemlig – i hvert fald i en periode – den effekt, som du stræber efter. Det kan være nydelse, selvforglemmelse eller selvoptimering. Derfor handler UDVEJE´s misbrugsbehandling ikke primært om stoffer, men mere om de bagvedliggende årsager til stofmisbruget.

 

De fleste kan stoppe misbruget – hos UDVEJE lærer du hvordan du undgår at begynde igen.

 

I UDVEJE´s behandling er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du vil lære andre strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at tage stoffer.

For mange mennesker afløses det lejlighedsvise stofmisbrug med tiden af et eskalerende misbrug af medicin eller stoffer. Gradvist bliver pauserne mellem stofindtag kortere og kortere. Måske tager du stoffer hver dag – eller med kun få timers eller minutters mellemrum? Jo mere, du udsætter din krop for stoffer, jo større er risikoen for at udvikle en fysisk afhængighed.

 

Når stofmisbruget eskalerer

Mængden af stoffer du indtager, bliver større med tiden, fordi du udvikler tolerans og skal have mere og mere for at opnå en effekt.

Du begynder måske at tage andre stoffer end det du startede med. Det kan være, at dit foretrukne stof ikke længere giver den ønskede virkning.

Derfor supplerer du med andre stoffer for – igen – at opnå den eftertragtede effekt. Det kan også være, du tager andre stoffer for at dæmpe negative konsekvenser af dit foretrukne stof. Måske ryger du hash for at falde ned efter at have taget kokain?

Med tiden bliver stofmisbruget til et problem og ikke en løsning.

 

Kom ud af dit stofmisbrug

Måske har du ikke udviklet en decideret afhængighed, men har et stort, eller problematisk forbrug, hvilket er når dit misbrug skaber problemer i dit liv. Vi kan være din Udvej så du får glæden ved  livet tilbage.

 

Pårørende til stofmisbruger

Som pårørende er det ofte frustrende at se sine nære leve i et misbrug, som han eller hun ikke selv vil anerkende. Som pårørende sidder du måske med en følelse af magtesløshed og skyldfølelse. Vi hjælper dig og din pårørende videre i processen til et liv uden misbrug.

 

Konsekvenser af stofmisbrug

Der er store konsekvenser ved stofmisbrug: Efter i en periode jævnligt at have taget stoffer, bruger du efterhånden meget tid på, og at tage stoffer.

Du bruger også flere og flere penge. Der opstår konflikter med familie, venner og andre mennesker du omgås. Konflikterne handler måske om stoffer eller den adfærd, som knytter sig til stofmisbruget.

Udover de økonomiske udgifter til stoffer, kan der også opstå andre problemer relateret til økonomi. Gæld, videresalg af stoffer og berigelseskriminalitet kan være måder at forsøge at løse de økonomiske problemer på, men de fører ofte flere problemer med sig. Måske får du ikke længere betalt din husleje, eller du konflikter med dem som du bor sammen med? I yderste konsekvens er der risiko for, at du bliver hjemløs på grund af dit stofmisbrug.

 

Kropslige konsekvenser af dit stofmisbrug

Stofmisbrug indebærer risiko for forskellige helbredsproblemer som hukommelsesproblemer og psykiske problemer. I værste tilfælde kan konsekvensen af stofmisbrug medføre dødsfald som følge af fx en overdosis. Det kan være stofmisbruget har ført til, at du ikke spiser regelmæssigt eller spiser for meget? Det kan også være, at der med stofmisbruget følger en ændret seksualitet eller seksuel adfærd, der involverer tilfældige seksuelle relationer eller måske prostitution.

 

Uhensigtsmæssig og overdreven adfærd

Den risikovillige og impulsstyrede adfærd, der ofte hænger sammen med stofmisbrug, kan beskrives som en form for overdreven, uhensigtsmæssig adfærd. Det kan fx være tilfældig sex under påvirkning af stoffer, eller det kan være berigelseskriminalitet. Denne adfærd kan udløse en reaktion i hjernen, som i sig selv også er vanedannende.

 

Manglende dømmekraft

Stofmisbrug kan give en følelse af storhedsvanvid og manglende dømmekraft. Dette gør det svært for misbrugeren at indse de skadevirkninger og konsekvenser som misbruget medføre. Derfor kan det være svært for misbrugeren at se hvornår behandling er nødvendig.

 

Alvorlige lidelser og dødsfald

Jo oftere du tager stoffer, jo større risiko er der for at du bliver ramt af livstruende fysiske tilstande som hjerneblødning, hjerterytmeforstyrrelser, blodprop i hjertet og delirium.

 

Depression og psykose

Stofmisbrug kan udløse depression og paranoid psykose med hallucinationer. Dette er kritisk alvorlige tilstande, som kan være forbundet med risiko for selvmord og det kan blive nødvendigt med psykiatrisk behandling eller indlæggelse.

 

Andre konsekvenser af stofmisbruget

Når stofmisbruget tager til bliver det svært at overholde aftaler eller påtage sig forpligtelser. Det kan være, at du har problemer med at passe din uddannelse, dit job eller dine børn?

For nogle mennesker udvikler stofmisbruget sig til en afhængighed, der medfører, at der skal skaffes penge til stoffer. Det kan indebære kriminalitet, prostitution og hasardspil, som udover muligheden for ”hurtige penge” kan medføre yderligere problemer.

 

Misbrug er et symptom på underliggende problemer

Hos UDVEJE ser vi stofmisbruget som et symptom på underliggende problemer. Når de underliggende, følelsesmæssige problemer bliver løst, kan du ved at reflektere begynde at fravælge misbruget. Du kan på sigt opnå og vedligeholde et liv uden brug af rusmidler.

Der er ofte flere faktorer, der ligger til grund for udviklingen af et misbrug bl.a. biologiske, psykologiske og sociale faktorer som fx alder, opvækst og hvilket stof du misbruger.

 

UDVEJE´s tilgang til stofmisbrugsbehandling

I alle UDVEJEs behandlingstilbud tager vi udgangspunkt i, hvad dit primære stofmisbrug består af, men vi har samtidig fokus på, at misbruget ikke flytter sig til et andet rusmiddel eller en anden uhensigtsmæssig adfærd. Vi har også fokus på eventuelle psykiatriske problematikker.

Det kan være, at du lider af en psykisk sygdom, der sammen med stofmisbruget har udviklet sig til det man kalder en dobbeltdiagnose. Ifølge Socialstyrelsen viser videnskabelige undersøgelser, at op mod 75 procent af mennesker, der misbruger stoffer, har psykiske lidelser. En dobbeltdiagnose kan gøre det særligt udfordrende at få løst dit misbrugsproblem, fordi den psykiatriske diagnose fx kan gøre det vanskeligt at koncentrere sig eller styre sine impulser.

Mennesker med dobbeltdiagnoser har ofte brug for et behandlingsforløb, der både involverer behandling af misbrug og psykiatrisk behandling.

UDVEJE´s misbrugsbehandling er tilrettelagt i samråd med vores egen psykiatriske sygeplejerske/dobbeltdiagnosekonsulent og vores centerlæge, der begge har stor viden om alle former for misbrug, og yder medicinsk misbrugsbehandling.