Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af dit misbrug. Ring 50 55 90 11 og få hjælp i dag


Hvordan kommer jeg i behandling for stofmisbrug?

 

Der er flere forskellige muligheder for at få hjælp hos Udveje behandling

  • Visitation til misbrugsbehandling via kommunen
  • Misbrugsbehandling betalt af dit forsikringsselskab
  • Misbrugsbehandling som du selv betaler
  • Mange danske virksomheder har en alkoholpolitik, som indebærer økonomisk hjælp til misbrugsbehandling. Udgifterne til misbrugsbehandling er fradragsberettiget for virksomheden og medarbejderen beskattes ikke af beløbet

 

Frit valg mellem offentlig og privat misbrugsbehandling

Du kan kontakte den kommune, hvor du har bopæl – med henblik på en visitation til misbrugsbehandling. Det er kommunen der træffer beslutning om, hvorvidt du kan bevilges misbrugsbehandling. Når kommunen har truffet afgørelse i din sag, har du ret til at vælge et privat behandlingstilbud af tilsvarende karakter, som det kommunen har visiteret dig til. UDVEJE samarbejder gerne med alle kommuner. Frit valg betyder, at du har mulighed for selv at vælge, hvor du gerne vil i misbrugsbehandling. Du har mulighed for at vælge misbrugsbehandling hos UDVEJE, selv hvis du er startet op i behandling i andet regi. Du er velkommen til at ringe til os på 5055 9011, hvis du er interesseret i at høre nærmere. Du kan læse mere om retningslinjer for afgørelse om behandling og frit valg i Socialstyrelsens “Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling” her (Se side 68-70 i pdf dokumentet som downloades).

 

Brug din forsikring til at komme i misbrugsbehandling

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, er der mulighed for at få betalt din misbrugsbehandling af dit forsikringsselskab. Der er ofte sådan at du skal anmelde skaden til forsikringsselskabet, men tjek din police eller kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere. Desuden skal du ofte have udarbejdet en lægeerklæring for at forsikringsselskabet accepterer skaden. Du kan få en lægeerklæring hos din egen læge. Vælger du at komme i misbrugsbehandling hos UDVEJE, kan du få udarbejdet en lægerklæring hos vores læge. Du er velkommen til at kontakte os på 5055 9011 og bestille tid.

 

Misbrugsbehandling som selvbetaling

Hvis du har de økonomiske midler, er der også mulighed for at gå udenom kommune og forsikringsselskab og selv betale for din misbrugsbehandling. Ved egenbetaling betales der månedsvis forud for behandlingen. Det er muligt at være anonymt og Udveje vil kun med din accept inddrage tredje part. Vi tilpasser behandlingen så den matcher dine behov. Udveje samarbejder med de dygtigste døgnbehandlingscentre og så frem det er nødvendigt tilbydes kombinationsbehandling, hvor du starter i døgnregi og efter en kort periode overgår til Udveje dag/aftenbehandling.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, eller vil din arbejdsgiver helt eller delvist betale for din behandling, kan det også være en mulighed. Mange danske virksomheder har en alkoholpolitik, som indebærer økonomisk hjælp til misbrugsbehandling. Udgifterne til misbrugsbehandling er fradragsberettiget for virksomheden og medarbejderen beskattes ikke af beløbet.

 

Lovgivning om stofmisbrugsbehandling

Stofmisbrugsbehandling hører under serviceloven. Du kan læse mere om lovgrundlaget for social behandling af stofmisbrug via servicelovens § 101.