Udveje Behandling logo
KONTAKT
Alkoholbehandling

Vi sidder klar til at hjælpe dig ud af alkoholisme

UDVEJE’s behandlingstilbud er til dig, der har et alkoholmisbrug.

Alkoholbehandlingen handler ikke primært om alkohol, men om at finde de bagvedliggende årsager til, at du har udviklet et alkoholmisbrug.

Hos UDVEJE lærer du ikke blot at holde op med at drikke – det vigtigste er, at du lærer at lade være med at begynde at drikke igen.

Ring til os

Fælles for vores tilbud om alkoholbehandling

I vores behandlingstilbud vil du i samarbejde med vores behandlere få større indsigt i, hvorfor du drikker alkohol. Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan lære nye mestringsstrategier og forholde dig til dit alkoholmisbrug på en mere reflekteret måde. Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit misbrug, så du på sigt kan fravælge alkohol og få et liv uden misbrug af alkohol. 

I alle UDVEJE’s behandlingstilbud er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at drikke alkohol. Vi har behandlingstilbud til dig, hvad enten du har brug for intensiv behandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagt behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde. Vores forskellige behandlingstilbud tager højde for, hvilken fase af forandringscirklen du befinder dig i.
Kontakt UDVEJE Behandling på tlf. 77 77 07 77, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder eller have hjælp til at begynde alkoholbehandlingen. Vi tilbyder en uforpligtende samtale og gratis rådgivning til dig, der misbruger alkohol, eller som er pårørende til en alkoholiker. 

Familie og pårørende

Alkoholbehandling bør inkludere familien

I UDVEJE har vi en helhedsorienteret tilgang til alkoholbehandling og også fokus på din familie. Vi tilbyder gratis gruppebehandling til pårørende og familiebehandling til pårørende til klienter, der er indskrevet i UDVEJE´s  behandlingstilbud. UDVEJE vil gerne give pårørende en forståelse for de mønstre, der ofte findes i familier påvirket af alkoholmisbrug og forståelse for den proces, der kendetegner alkoholmisbrug og afhængighed. Vi er i UDVEJE af den overbevisning, at det gavner hele familien på sigt.

En del af de borgere, der drikker for meget alkohol, har både partner og hjemmeboende børn. Forskningen peger på, at alkoholbehandling er mere effektiv for personer med et misbrug, hvis behandlingen er orienteret mod hele familien. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling. Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. Lovgivningen på sundhedsområdet angående alkoholbehandling

Forandringscirklen

Forandringscirklen – en model, der viser vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres alkoholmisbrug, men de fleste vil i løbet af processen hen i mod et liv uden alkohol komme igennem følgende fem faser på deres vej ud af alkoholmisbruget:

1. Førovervejelsesstadiet

Du mener ikke, at du har et alkoholproblem, eller du overvejer ikke at ændre på det.

2. Overvejelsesstadiet

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du, alkohol er et problem for dig – det næste øjeblik anser du ikke alkohol for at være et problem. Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit drikkemønster, og du tvivler på, at du kan ændre det.

3. Beslutningsstadiet

Du erkender, at du har et alkoholproblem og beslutter dig for at ændre dine alkoholvaner. Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at reducere mængden af den alkohol, du drikker, eller søger information om alkoholbehandling. Er du i denne fase, kan du læse om UDVEJE’s forskellige behandlingstilbud her på hjemmesiden. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 77770777, hvis du har nogen spørgsmål.

4. Handlingsstadiet

Du er kommet til et punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit alkoholmisbrug. Du går i gang med at udføre ændringen. I denne fase lærer du, hvad der skal til for at udføre den livsstilsændring, det kræver at blive ædru. Dine perioder uden alkoholmisbrug bliver længere og længere. Det er en fase, hvor det er normalt med slips eller tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig ædruelighed. I denne fase kan du med fordel få støtte til at ændre dit misbrugsmønster ved at deltage i UDVEJE´s dagbehandling for alkoholmisbrug eller ambulant alkoholbehandling – alt efter hvor meget støtte du har brug for til at påbegynde ændringen.

Bemærk, at vi har mulighed for at tilbyde kombinationsbehandling, hvor du eventuelt starter i alkoholafrusning i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg.

5. Vedligeholdelsestadiet (eller tilbagefald)

Du oplever at have flere handlemuligheder. Du kan fokusere på det gode ved ikke længere at drikke alkohol, hvilket giver dig lyst til at fastholde ændringen. Det kræver, at du bliver ved med at vedligeholde din nye livsstil og fortsat er opmærksom på, hvad der for dig kan udløse lyst til at drikke alkohol for at forebygge tilbagefald.

I denne fase kan du med fordel få støtte til at vedligeholde din ændring i UDVEJE´s forskellige behandlingstilbud, hvor du kan få støtte og motivation til at fastholde din ædruelighed. I vores gruppebehandling får du støtte af andre mennesker, der befinder sig i en situation, der minder om din. Desuden får du hjælp af vores erfarne misbrugsbehandlere, der leder grupperne.

Tilbagefald, eller slips, er en naturlig del af processen henimod ædruelighed. Hvis du tager et tilbagefald undervejs i din alkoholbehandling, så kan du blive ædru igen. Men måske skal du, i en periode, have et mere intensivt behandlingstilbud for – igen – at komme ud af alkoholmisbruget.

Fælles for vores tilbud om alkoholbehandling

I vores behandlingstilbud vil du i samarbejde med vores behandlere få større indsigt i, hvorfor du drikker alkohol. Du vil få hjælp til at løse de bagvedliggende problemer, så du kan lære nye mestringsstrategier og forholde dig til dit alkoholmisbrug på en mere reflekteret måde. Når du får større indsigt i dine adfærdsmønstre, kan du arbejde med at forebygge dit misbrug, så du på sigt kan fravælge alkohol og få et liv uden misbrug af alkohol. 

I alle UDVEJE’s behandlingstilbud er der fokus på at lære dig at leve på en ny måde. Du får nye strategier til at løse de bagvedliggende problemer, så du ikke længere har brug for at drikke alkohol. Vi har behandlingstilbud til dig, hvad enten du har brug for intensiv behandling op til fem dage om ugen eller et særligt tilrettelagt behandlingstilbud, hvis du er i gang med uddannelse eller i arbejde. Vores forskellige behandlingstilbud tager højde for, hvilken fase af forandringscirklen du befinder dig i.
Kontakt UDVEJE Behandling på tlf. 77 77 07 77, hvis du gerne vil høre mere om dine muligheder eller have hjælp til at begynde alkoholbehandlingen. Vi tilbyder en uforpligtende samtale og gratis rådgivning til dig, der misbruger alkohol, eller som er pårørende til en alkoholiker. 

Familie og pårørende

Alkoholbehandling bør inkludere familien

I UDVEJE har vi en helhedsorienteret tilgang til alkoholbehandling og også fokus på din familie. Vi tilbyder gratis gruppebehandling til pårørende og familiebehandling til pårørende til klienter, der er indskrevet i UDVEJE´s  behandlingstilbud. UDVEJE vil gerne give pårørende en forståelse for de mønstre, der ofte findes i familier påvirket af alkoholmisbrug og forståelse for den proces, der kendetegner alkoholmisbrug og afhængighed. Vi er i UDVEJE af den overbevisning, at det gavner hele familien på sigt.

En del af de borgere, der drikker for meget alkohol, har både partner og hjemmeboende børn. Forskningen peger på, at alkoholbehandling er mere effektiv for personer med et misbrug, hvis behandlingen er orienteret mod hele familien. Derfor er der de senere år kommet større fokus på den familieorienterede alkoholbehandling. Kommunerne har med sundhedslovens § 141 ansvaret for alkoholbehandlingen i Danmark. Lovgivningen på sundhedsområdet angående alkoholbehandling

Forandringscirklen

Forandringscirklen – en model, der viser vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres alkoholmisbrug, men de fleste vil i løbet af processen hen i mod et liv uden alkohol komme igennem følgende fem faser på deres vej ud af alkoholmisbruget:

1. Førovervejelsesstadiet

Du mener ikke, at du har et alkoholproblem, eller du overvejer ikke at ændre på det.

2. Overvejelsesstadiet

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du, alkohol er et problem for dig – det næste øjeblik anser du ikke alkohol for at være et problem. Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit drikkemønster, og du tvivler på, at du kan ændre det.

3. Beslutningsstadiet

Du erkender, at du har et alkoholproblem og beslutter dig for at ændre dine alkoholvaner. Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at reducere mængden af den alkohol, du drikker, eller søger information om alkoholbehandling. Er du i denne fase, kan du læse om UDVEJE’s forskellige behandlingstilbud her på hjemmesiden. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 77770777, hvis du har nogen spørgsmål.

4. Handlingsstadiet

Du er kommet til et punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit alkoholmisbrug. Du går i gang med at udføre ændringen. I denne fase lærer du, hvad der skal til for at udføre den livsstilsændring, det kræver at blive ædru. Dine perioder uden alkoholmisbrug bliver længere og længere. Det er en fase, hvor det er normalt med slips eller tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig ædruelighed. I denne fase kan du med fordel få støtte til at ændre dit misbrugsmønster ved at deltage i UDVEJE´s dagbehandling for alkoholmisbrug eller ambulant alkoholbehandling – alt efter hvor meget støtte du har brug for til at påbegynde ændringen.

Bemærk, at vi har mulighed for at tilbyde kombinationsbehandling, hvor du eventuelt starter i alkoholafrusning i døgnbehandling på Alfa-Fredensborg.

5. Vedligeholdelsestadiet (eller tilbagefald)

Du oplever at have flere handlemuligheder. Du kan fokusere på det gode ved ikke længere at drikke alkohol, hvilket giver dig lyst til at fastholde ændringen. Det kræver, at du bliver ved med at vedligeholde din nye livsstil og fortsat er opmærksom på, hvad der for dig kan udløse lyst til at drikke alkohol for at forebygge tilbagefald.

I denne fase kan du med fordel få støtte til at vedligeholde din ændring i UDVEJE´s forskellige behandlingstilbud, hvor du kan få støtte og motivation til at fastholde din ædruelighed. I vores gruppebehandling får du støtte af andre mennesker, der befinder sig i en situation, der minder om din. Desuden får du hjælp af vores erfarne misbrugsbehandlere, der leder grupperne.

Tilbagefald, eller slips, er en naturlig del af processen henimod ædruelighed. Hvis du tager et tilbagefald undervejs i din alkoholbehandling, så kan du blive ædru igen. Men måske skal du, i en periode, have et mere intensivt behandlingstilbud for – igen – at komme ud af alkoholmisbruget.

Tilbud om socialt netværk og fritidsliv

I UDVEJE arrangeres sociale aktiviteter for dem, der har lyst til et socialt fællesskab, når det obligatoriske behandlingsprogram for dagen er forbi. De sociale aktiviteter kan eksempelvist være træning i fitnesscenter, fællesspisning eller deltagelse i netværksgrupper. Der er tale om et frivilligt supplement til UDVEJE´s  behandlingstilbud, når du har fri. Formålet med at fokusere på at etablere et netværk og fritidsliv, mens du er i alkoholbehandling, er, at du – hvis du ikke allerede er godt i gang – kommer i gang med at deltage i aktiviteter i civilsamfundet. Det kan være med til at gøre overgangen mellem behandlingsforløbet og dit efterfølgende selvstændige liv lettere.

Det kan, når man har – eller har haft – et alkoholmisbrug være svært at få tiden til at gå uden at drikke alkohol. Det kan også være vanskeligt at være sammen med gamle venner og bekendte, der måske stadig drikker meget, så derfor tilbyder UDVEJE at introducere dig for et alkoholfrit socialt fællesskab.

Lige fra du begynder i et af vores behandlingstilbud, har vi i UDVEJE fokus på at arbejde henimod, at du skal stå på egne ben. Derfor har vi undervejs i behandlingen fokus på at hjælpe dig med at etablere et nyt netværk, som blandt andet kan bestå af de mennesker, du møder, mens du er i alkoholbehandling. Vi tilbyder også at introducere dig til andre ikke-misbrugende fællesskaber.

Kontakt os

Behandlinger

Øvrige ydelser

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram